Hỗ trợ Dự án Đánh giá kỹ năng nghề theo tiêu Chuẩn Nhật Bản năm 2020

Trong năm 2020, Được sự tín nhiệm từ Tổ chức JTB của Nhật Bản. Công ty Cosmotec Việt Nam đã tiến hành hỗ trợ kỹ thuật và phiên dịch cho các khóa tập huấn đánh giá kỹ năng nghề qua hình thức Online trực tuyến tại các trường Đại Học của Việt Nam.

Thông tin các khóa đã thức hiện:

.Khóa tấp huấn đánh giá kỹ năng nghề vẽ CAD cơ khí cấp độ 3 SAT/SET tại Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội (HIVC)

.Khóa tập huấn đánh giá đo kiểm bậc 2 SAT/SEM tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI)

.Khóa tập huấn đánh giá nghề Phay bậc 3 SET tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI)

.Khóa tập huấn đánh giá nghề Tiện bậc 2 SET tại Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội (HIVC)

Dự kiến Công ty Cosmotec Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ dự án từ tháng 10 năm 2021.

 

Tin Liên Quan