HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN CỦA NHẬT BẢN 海外技術者派遣

  1. 教育/コンサル関連事業 THAM GIA CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CỦA NHẬT BẢN .

☆技術文書の翻訳、技術打合せの通訳 Dịch tài liệu kỹ thuật, Phiên dịch các khóa học liên quan kỹ thuật

☆ベトナムの大学での技能検定サポートHỗ trợ kỹ thuật cho các khóa thi tay nghề tại các trường Đại học.

☆ Teams利用による日本からのベトナム企業サポート Hỗ trợ kỹ thuật trong kết nối các doanh nghiệp Việt – Nhật.

◆日本品質、ベトナム プライス Tiêu chí là Chất lượng Nhật Bản và giá thành theo thị trường Việt nam.

☆コスモテック(日本) 2名のベトナム人社員 Cosmotec tại Nhật Bản có 2 thành viên người Việt Nam

☆コスモテックベトナム設立(2018年~) Công ty Cosmotec Việt Nam được thành lập từ năm 2018.

 2.  HÌNH ẢNH

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.