Giới thiệu 会社案内

 

 

Tên công ty       : Công ty TNHH COSMOTEC VIỆT NAM

                            COSMOTEC VIETNAM CO.,LTD  (CVN)
MST                 :0108093539

Ngày thành lập  : Ngày 13/12/2017
Địa chỉ               : No.158, Ngo Xuan Quang, Trau Quy, Gia Lam, Ha Noi
Web                   : www.cosmotecvn.com
Tel                      : +84 24 39 936 956
Mail                    : contact@cosmotecvn.com

 

Công ty mẹ        : COSMOTEC. CO., LTD

Địa chỉ               :〒963-0551

438-22 Shobuike, Kikutamachi, Koriyama-shi, Fukushima-ken, JAPAN

Tel                      : +81-24-959-5501 FAX +81-24-959-5503
Web                   : http://www.cosmotec-kk.jp        http://cosmotec.ddo.jp/ja

                           Design Room & Engineering Room
Địa chỉ                :〒323-0802

193-448 Higashiyamada, Oyama-shi, Tochigi-ken, JAPAN

Tel                      :+81-285-39-6930   Fax:+81285-39-6931

Chi nhánh Trung Quốc :SHANGHAI GU DAO MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD
Địa chỉ                :1D/1F,No.251,Yaohua Road, Shanghai Free Trade Zone China200126
Web                   : www.shanghaigudao.com
Tel                      : +86-777-3559589