THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐIỆN-ĐIỆN TỬ 電気&電子設備設計

1.電子/電気設計サービス THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

☆電気・電子設計:Thiết kế điện – điện tử

☆PLC・HMI・PCB、ロボットプログラム作成: lập trình phần mềm

☆電気配線、制御盤組立 :Lắp ráp dây điện, bản mạch trong tủ điện.

☆電気、電子製品専用の開発

例えば:OZONE発生器、バッテリー寿命延長装置、風力発電機など…

Nghiên cứu phát triển các thiết bị điện, điện tử dân dụng như máy phát OZONE, thiết bị kéo dài tuổi thọ ác quy, máy phát điện sức gió…

2. SẢN PHẨM